Czy warto założyć lokatę w obcej walucie?

March 11, 2019 16:10 nask

Lokata bankowa to jedna z najbardziej popularnych form oszczędzania i dlatego też w ten sposób oszczędzają ludzie wyjeżdżający za pracą za granicę. W takich sytuacjach zakładają lokaty walutowe, czyli w polskich bankach zakładają lokaty walutowe w takich walutach jak:

 • dolary amerykańskie,
 • euro,
 • funty brytyjskie czy
 • franki szwajcarskie.

Należy pamiętać, że w przypadku lokat walutowych istnieje ryzyko walutowe związane z niekorzystnymi zmianami kursu i dlatego też można osiągnąć dużo niższy zysk niż suma wpłaconych pieniędzy. Dodatkowo lokaty walutowe są zwykle niżej oprocentowane niż lokaty w złotówkach. Aktualne oprocentowanie lokat walutowych jest niskie, gdyż wynosi do ok. 1%.

Kiedy warto założyć lokatę walutową?

Tego rodzaju produkt jest idealny dla osób, które pracują za granicą i zarabiają w innej niż polska walucie. Lokata walutowa umożliwia uniknięcie strat związanych z wymianą pieniędzy w kantorze oraz może przynieść korzyść osobom, które posiadają kredyt hipoteczny w innej niż polska walucie. Ważną informacją jest także fakt, że lokaty walutowe nie są zwolnione z tzw. podatku Belki, czyli od zysku z lokaty walutowej (już po przeliczeniu na złotówki) pobierany jest podatek w wysokości 19%. Lokata walutowa jest również korzystna w sytuacji, gdy:

 • posiada się zobowiązanie w obcej walucie, ponieważ lokata równoważy ryzyko walutowe;
 • chce się zdywersyfikować kapitał, wtedy to kapitał w obcej walucie stanowi przydatne zabezpieczenie.

Lokata walutowa nie jest produktem szeroko reklamowanym, ale znajduje się w ofercie kilku banków jak:

 • GetinBank,
 • Credit Agricole,
 • Idea Bank,
 • PlusBank,
 • Millennium Bank,
 • Citi Handlowy,
 • Santander Bank

i inne.

Zazwyczaj lokata walutowa może zostać założona na 3,6 lub 12 miesięcy, natomiast najmniejsza kwota wpłaty to suma już od 100 jednostek danej waluty. Przed założeniem lokaty walutowej warto śledzić informacje ze świata finansów i poznać czynniki mające wpływ na kurs walut. Na lokatę walutową mogą zdecydować się osoby posiadające wolne środki zagraniczne lub otrzymujące stałe wpływy w walucie i nie potrzebują wymieniać ich na polską walutę. Zysk na tego rodzaju lokacie jest uzależniony przede wszystkim od warunków umowy i wahań kursowych. Pomimo obowiązku zapłaty podatku Belki jak i ryzyka walutowego lokata jest lepszym wyjściem niż trzymanie środków na nieoprocentowanym rachunku bankowym. Depozyt walutowy pozwoli także uniknąć nieprzemyślanych zakupów. Zysk z lokaty walutowej będzie pewniejszy, gdy śledząc kurs walut wybierze się najbardziej odpowiedni moment, w którym lokatę walutową trzeba zakończyć i przewalutować kapitał na złotówki. Jeżeli ktoś chce zarabiać na pewno zbierze odpowiednia sumę potrzebną do założenia lokaty w obcej walucie. Poza tym otwierając lokatę walutową zarabia się nie tylko na oprocentowaniu, ale również na różnicach kursowych. Dodatkowo zarobione za granicą pieniądze unikną straty w wyniku różnicy pomiędzy kursami kupna i sprzedaży.